عفو بین‌الملل: اقدامات ارتش میانمار در راخین “پاک‌سازی قومی” است

عفو بین‌الملل: اقدامات ارتش میانمار در راخین “پاک‌سازی قومی” است عفو بین‌الملل: اقدامات ارتش میانمار در راخین “پاک‌سازی قومی” است

پنتاگون: حمله جنگنده‌های آمریکایی به ارتش سوریه “اشتباه” بود!

پنتاگون: حمله جنگنده‌های آمریکایی به ارتش سوریه “اشتباه” بود! پنتاگون: حمله جنگنده‌های آمریکایی به ارتش سوریه “اشتباه” بود!