پنتاگون: حمله جنگنده‌های آمریکایی به ارتش سوریه “اشتباه” بود!

پنتاگون: حمله جنگنده‌های آمریکایی به ارتش سوریه “اشتباه” بود! پنتاگون: حمله جنگنده‌های آمریکایی به ارتش سوریه “اشتباه” بود!