تولید مرجان دریایی مقاوم در برابر گرما

تولید مرجان دریایی مقاوم در برابر گرما

 اخبار علمی ,خبرهای علمی,گرمایش زمین
گرمایش زمین موجب نابودی بسیاری از مرجان های دریایی و به خطر افتادن حیات بسیاری از موجودات جهان شده و محققان برای غلبه بر این مشکل مرجان های مقاوم در برابر گرما تولید کرده اند.

به گزارش فارس به نقل از نیواطلس، مرجان های دریایی فعلی در برابر گرما به شدت حساس بوده و در معرض انقراض قرار دارند. از همین رو محققان مرجان های جدیدی ابداع کرده اند که در برابر گرما مقاوم هستند.

پژوهشگران استرالیایی می گویند این مرجان ها به گونه ای تولید می شوند که بافت های داخلی آنها در صورت قرارگرفتن در معرض گرما از بین نمی روند. تکمیل طراحی و تولید این نوع مرجان ها حدود یک سال زمان برده است.

قرار است مرجان های یادشده بعد از انجام بررسی های لازم در بخش هایی از آب های ساحلی استرالیا که به علت گرمایش زمین شاهد نابودی بسیاری از مرجان هایشان بوده اند، نصب شوند. در حال حاضر حدود ۱۰۰ منطقه برای نصب این مرجان ها در نظر گرفته شده اند.