این زن هندی 60 سال است که بدون غذا زنده است! +عکس

این زن هندی 60 سال است که بدون غذا زنده است! +عکساین زن هندی با ۷۵ سال سن مدعی است که از ۶۰ سال پیش تاکنون هیچ غذایی نخورده است! ساراسواتی، زن ۷۵ ساله هندی […]

نوجوان نابینای هندی همه را متحیر کرد! +عکس

نوجوان نابینای هندی همه را متحیر کرد! +عکسنوجوان نابینای هندی با قدرت بسیار عجیبی که دارد، همه را مورد تحسین وا داشته است. رکنا: جیت‌تریودی ۱۷ساله افزون بر این ویژگی که با ممارست آن را […]