“امارات” 5 میلیارد دلار تسلیحات می‌خرد

“امارات” 5 میلیارد دلار تسلیحات می‌خرد

“امارات” 5 میلیارد دلار تسلیحات می‌خرد