فیلم/ لحظه دستگیری داعشی‌های حامل “مادر شیطان”

فیلم/ لحظه دستگیری داعشی‌های حامل “مادر شیطان”
سازمان امنیت فدرال روسیه از شناسایی شبکه ای تروریستی وابسته به داعش در مسکو خبر داد و اعلام کرد این شبکه برای حملات انتحاری برنامه ریزی کرده بود. گروه تروریست های بازداشت شده در مسکو متشکل از سه تبعه آسیای مرکزی و یک تبعه روسیه بوده اند. در این عملیات پروکسید استون ماده منفجره ای که مادر شیطانی نیز نام دارد، کشف شده است.

فیلم/ لحظه دستگیری داعشی‌های حامل “مادر شیطان”