مجلس موسسان ونزوئلا تهدید نظامی ترامپ را “گستاخانه و شرم‌آور” خواند

مجلس موسسان ونزوئلا تهدید نظامی ترامپ را “گستاخانه و شرم‌آور” خواند

مجلس موسسان ونزوئلا تهدید نظامی ترامپ را “گستاخانه و شرم‌آور” خواند