فیلم/ ویدیو رنگی نوحه «بخشو» که بعدها نوحه “ممد نبودى” بر روى این ملودى ساخته شد

فیلم/ ویدیو رنگی نوحه «بخشو» که بعدها نوحه “ممد نبودى” بر روى این ملودى ساخته شد
نوحه ممد نبودی در واقع ملودی نوحه جنوبی “لیلا بگفتا” با صدای “بخشو” است / این تصاویر فیلم مستند استاد ناصر تقوایی که در بوشهر سال ۱۳۴۹ گرفته شده است.

فیلم/ ویدیو رنگی نوحه «بخشو» که بعدها نوحه “ممد نبودى” بر روى این ملودى ساخته شد