نشست معاون اقتصادی کیش با “لودویگ جورج ریدر”، مشاور عالی سازمان جهانی جهانگردی

نشست معاون اقتصادی کیش با “لودویگ جورج ریدر”، مشاور عالی سازمان جهانی جهانگردی
لودویگ جورج ریدر با بیان اینکه دراین سفر با بررسی چالش ها و شناسایی مشکلات در خصوص ورود به بازارهای داخلی وخارجی، زیرساخت های مدیریت ، استفاده از فناوریهای روز دنیا درتوسعه گردشگری و بهره گیری بهینه از فرصت های گردشگری کشور ایران به تدوین طرح وبرنامه می پردازد با طرح سوالاتی از حاضران درجلسه در خصوص وضعیت گردشگری و ظرفیت های کیش کسب اطلاع کرد.

نشست معاون اقتصادی کیش با “لودویگ جورج ریدر”، مشاور عالی سازمان جهانی جهانگردی