توضیحات “یکه زارع” درباره برنامه های آینده ایران خودرو

توضیحات “یکه زارع” درباره برنامه های آینده ایران خودرو
روند افزايش سهم خودروهاي برقي و هيبريدي در جهان نيز به تدريج در حال انجام است اما فراموش نكنيم كه براي توليد انبوه اين محصولات، زيرساخت هايي بايد فراهم شود،‌ به عنوان مثال يارانه هايي براي مصرف کنندگان اين محصولات در نظر گرفته مي شود.

توضیحات “یکه زارع” درباره برنامه های آینده ایران خودرو