مدیرعامل بیمه ایران:پرداخت خسارت‌های حادثه “پلاسکو” از شنبه

مدیرعامل بیمه ایران:پرداخت خسارت‌های حادثه “پلاسکو” از شنبه

مدیرعامل بیمه ایران:پرداخت خسارت‌های حادثه “پلاسکو” از شنبه