فیلم/ گروگان های آزاد شده حادثه خونین میرزا اولنگ از دست طالبان و داعش

فیلم/ گروگان های آزاد شده حادثه خونین میرزا اولنگ از دست طالبان و داعش
مقام های محلی سرپل در شمال افغانستان می گویند طالبان و داعش پس از حمله به منطقه میرزا اولنگ شهرستان صیاد این ولایت بیش از ۵۰ غیرنظامی را تیرباران کرده و بیش از ۱۵۰ خانواده دیگر را گروگان گرفته اند.

فیلم/ گروگان های آزاد شده حادثه خونین میرزا اولنگ از دست طالبان و داعش