عوارض مرگبار دخانیات؛ قلیان بدتر از سیگار

عوارض مرگبار دخانیات؛ قلیان بدتر از سیگار
متخصصین جهانی پیش بینی می کنند چنانچه در قرن ۲۱ مصرف سیگار کنترل نشود، شاهد مرگ و میر یک میلیارد انسان بر اثر استفاده از دخانیات خواهیم بود. یک جراح…

عوارض مرگبار دخانیات؛ قلیان بدتر از سیگار