شمخانی: تحقیقات در خصوص سلاح‌های متعارف در جریان استاما هسته‌ای نه

شمخانی: تحقیقات در خصوص سلاح‌های متعارف در جریان استاما هسته‌ای نه
شمخانی اظهار داشت: در هیچ یک از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران فعالیت یا حتی تحقیقات هسته‌ای وجود ندارد و بازدیدهای انجام شده از سوی آژانس طی سال‌های گذشته این مطلب را تایید می‌کند.

شمخانی: تحقیقات در خصوص سلاح‌های متعارف در جریان استاما هسته‌ای نه