درمان حیوانات به کمک طب سوزنی +تصاویر

درمان حیوانات به کمک طب سوزنی +تصاویر
طب سنتی که از سالیان پیش برای درمان انسان استفاده می شده است، اینک بر روی حیوانات اجرا می شود. مرکز درمان و بازپروری حیوانات در شانگهای از طب سوزنی…

درمان حیوانات به کمک طب سوزنی +تصاویر