درخواست ۱۰۰ سناتور آمریکایی برای تغییر رفتار سازمان ملل در قبال اسرائیل

درخواست ۱۰۰ سناتور آمریکایی برای تغییر رفتار سازمان ملل در قبال اسرائیل
۱۰۰ سناتور آمریکایی از درخواست آنتونیو گوتیرس، دبیرکل سازمان ملل از نهادهای بین‌المللی مبنی بر تغییر شیوه تعامل با اسرائیل حمایت کردند.

درخواست ۱۰۰ سناتور آمریکایی برای تغییر رفتار سازمان ملل در قبال اسرائیل