ادعای عجیب پزشک تبریزی در دادگاه

ادعای عجیب پزشک تبریزی در دادگاه
پزشک تبریزی که سال گذشته در سناریوی مرموز مرگ اعضای خانواده اش دستگیر شده است در جلسه مقدماتی پرونده ادعای جدیدی را مطرح کرده است. رکنا: پرونده پزشک تبریزی یکی…

ادعای عجیب پزشک تبریزی در دادگاه