ترامپ: “مرد موشکی” کره‌شمالی خیلی روی کار نخواهد ماند

ترامپ: “مرد موشکی” کره‌شمالی خیلی روی کار نخواهد ماند ترامپ: “مرد موشکی” کره‌شمالی خیلی روی کار نخواهد ماند