نشست معاون اقتصادی کیش با “لودویگ جورج ریدر”، مشاور عالی سازمان جهانی جهانگردی

نشست معاون اقتصادی کیش با “لودویگ جورج ریدر”، مشاور عالی سازمان جهانی جهانگردیلودویگ جورج ریدر با بیان اینکه دراین سفر با بررسی چالش ها و شناسایی مشکلات در خصوص ورود به بازارهای داخلی وخارجی، زیرساخت […]