مجلس موسسان ونزوئلا تهدید نظامی ترامپ را “گستاخانه و شرم‌آور” خواند

مجلس موسسان ونزوئلا تهدید نظامی ترامپ را “گستاخانه و شرم‌آور” خواند مجلس موسسان ونزوئلا تهدید نظامی ترامپ را “گستاخانه و شرم‌آور” خواند

“ترزا می” اتحادیه اروپا را متهم کرد

“ترزا می” اتحادیه اروپا را متهم کرد “ترزا می” اتحادیه اروپا را متهم کرد

نروژ موج ‘ اف ام’ را به موزه سپرد

نروژ موج ‘ اف ام’ را به موزه سپرد نروژ موج ‘ اف ام’ را به موزه سپرد

نروژ موج ‘ اف ام’ را به موزه سپرد

نروژ موج ‘ اف ام’ را به موزه سپرد نروژ موج ‘ اف ام’ را به موزه سپرد

چرا آمریکا این پرنده روسی را “روز قیامت” نامید؟

چرا آمریکا این پرنده روسی را “روز قیامت” نامید؟ چرا آمریکا این پرنده روسی را “روز قیامت” نامید؟

“دخترم را ۵۰‌ میلیون تومان دادم”

“دخترم را ۵۰‌ میلیون تومان دادم” “دخترم را ۵۰‌ میلیون تومان دادم”

دادستانی برزیل ‘لولا دا سیلوا’ و پسرش را به نفوذ و پولشویی متهم کرد

دادستانی برزیل ‘لولا دا سیلوا’ و پسرش را به نفوذ و پولشویی متهم کرد دادستانی برزیل ‘لولا دا سیلوا’ و پسرش را به نفوذ و پولشویی متهم کرد

دادستانی برزیل ‘لولا دا سیلوا’ و پسرش را به نفوذ و پولشویی متهم کرد

دادستانی برزیل ‘لولا دا سیلوا’ و پسرش را به نفوذ و پولشویی متهم کرد دادستانی برزیل ‘لولا دا سیلوا’ و پسرش را به نفوذ و پولشویی متهم کرد

سعودی‌ها ترامپ را یک “تاجر کاربلد” می‌خوانند

سعودی‌ها ترامپ را یک “تاجر کاربلد” می‌خوانند سعودی‌ها ترامپ را یک “تاجر کاربلد” می‌خوانند نصب بیتالک

کلینتون “اف بی آی” را عامل اصلی شکست در انتخابات دانست

کلینتون “اف بی آی” را عامل اصلی شکست در انتخابات دانست کلینتون “اف بی آی” را عامل اصلی شکست در انتخابات دانست دانلود زاپیا برای کامپیوتر