جنجالی‌ترین سخنرانی‌های تاریخ سازمان ملل

جنجالی‌ترین سخنرانی‌های تاریخ سازمان ملل حسن روحانی رییس جمهوری ایران با طرح «ابتکار صلح هرمز» راهی نیویورک شده است تا در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی «سران» سازمان ملل متحد شرکت کند و در حاشیه […]