“ارج” واگذار می‌شود

“ارج” واگذار می‌شود
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح آخرین وضعیت کارخانه ارج از احتمال واگذاری آن تا یک ماه آینده خبر داد.

“ارج” واگذار می‌شود