پیروانی: یحیی 2 میلیارد گرفته و من هیچی!

پیروانی: یحیی 2 میلیارد گرفته و من هیچی!غلامحسن پیروانی که پس از تساوی مقابل اکسین البرز از سمت خود استعفا کرد، معتقد است که بدون پول هیچ مربی نمی تواند به فجر کمک کند. پیروانی: […]