عکس: متلک یک روزنامه به میرسلیم، کیهان و پدرزن نامزد خاص!

عکس: متلک یک روزنامه به میرسلیم، کیهان و پدرزن نامزد خاص!ضمیمه طنز روزنامه قانون امروز هم به برخی اظهارنظرهای نامزدهای انتخابات و واکنش های برخی مسئولان کشور به تبلیغات انتخاباتی واکنش نشان داد.   عکس: […]