یک انتصاب در سازمان ملی استاندارد

یک انتصاب در سازمان ملی استانداردهادیان پیش از این عناوینی چون مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران و همچنین مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز […]