وجود بیش از 2 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور

وجود بیش از 2 میلیون واحد مسکونی خالی در کشورمعاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق آخرین سرشماری مرکز آمار، 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی و بدون سکنه وجود دارد. وجود بیش […]

پیش‌بینی خروج 2 میلیون نفر از کشور

پیش‌بینی خروج 2 میلیون نفر از کشور پیش‌بینی خروج 2 میلیون نفر از کشور دانلود تلگرام