3 کشته و 10 زخمی در تصادفات گردنه اسدآباد / مرگ دو تبعه عراقی

3 کشته و 10 زخمی در تصادفات گردنه اسدآباد / مرگ دو تبعه عراقی 3 کشته و 10 زخمی در تصادفات گردنه اسدآباد / مرگ دو تبعه عراقی