ترامپ: گزینه نظامی ما برای کره‌شمالی ویرانگر خواهد بود

ترامپ: گزینه نظامی ما برای کره‌شمالی ویرانگر خواهد بود ترامپ: گزینه نظامی ما برای کره‌شمالی ویرانگر خواهد بود

مرکل: می‌توانم تصور کنم مذاکرات ایران برای کره‌شمالی هم به کار گرفته شود

مرکل: می‌توانم تصور کنم مذاکرات ایران برای کره‌شمالی هم به کار گرفته شود مرکل: می‌توانم تصور کنم مذاکرات ایران برای کره‌شمالی هم به کار گرفته شود

روسیه: بیانیه‌های تحریک‌آمیز آمریکا و کره‌شمالی شبیه هم هستند

روسیه: بیانیه‌های تحریک‌آمیز آمریکا و کره‌شمالی شبیه هم هستند روسیه: بیانیه‌های تحریک‌آمیز آمریکا و کره‌شمالی شبیه هم هستند

ماتیس: در وضعیت جنگ با کره‌شمالی قرار داریم/موشک‌های پیونگ‌یانگ را با دقت هدفگیری می‌کنیم

ماتیس: در وضعیت جنگ با کره‌شمالی قرار داریم/موشک‌های پیونگ‌یانگ را با دقت هدفگیری می‌کنیم ماتیس: در وضعیت جنگ با کره‌شمالی قرار داریم/موشک‌های پیونگ‌یانگ را با دقت هدفگیری می‌کنیم

آمریکا: موشک آزمایش شده کره‌شمالی قاره‌پیما بود

آمریکا: موشک آزمایش شده کره‌شمالی قاره‌پیما بود آمریکا: موشک آزمایش شده کره‌شمالی قاره‌پیما بود

ترامپ: صبر ما در قبال کره‌شمالی سر آمده است

ترامپ: صبر ما در قبال کره‌شمالی سر آمده است ترامپ: صبر ما در قبال کره‌شمالی سر آمده است

دبیرکل سازمان ملل آزمایش موشکی کره‌شمالی را محکوم کرد

دبیرکل سازمان ملل آزمایش موشکی کره‌شمالی را محکوم کرد دبیرکل سازمان ملل آزمایش موشکی کره‌شمالی را محکوم کرد