تصاویر: خانم بازیگر با ازدواج پنهانی اش همه را غافلگیر کرد!

تصاویر: خانم بازیگر با ازدواج پنهانی اش همه را غافلگیر کرد!بازیگر معروف هالیوود به دور از هرگونه جنجال و هیاهو رسانه ای و اظهارنظرهای بی مورد ، به صورت پنهانی مراسم ازدواج خود را برگزارکرد. […]