کاخ سفید: ترامپ درباره ایران با ماکرون گفت‌وگو کرد

کاخ سفید: ترامپ درباره ایران با ماکرون گفت‌وگو کرد کاخ سفید: ترامپ درباره ایران با ماکرون گفت‌وگو کرد

کره‌شمالی: کاخ سفید را پودر خواهیم کرد

کره‌شمالی: کاخ سفید را پودر خواهیم کرد کره‌شمالی: کاخ سفید را پودر خواهیم کرد