عکس: تمجید «امیرتتلو» از «الهام چرخنده»

عکس: تمجید «امیرتتلو» از «الهام چرخنده»امیرحسین مقصودلو (امیرتتلو) با انتشار تصویری از الهام چرخنده در اینستاگرامش، از وی تمجید کرد. عکس: تمجید «امیرتتلو» از «الهام چرخنده»