چرا ظریف گفت «امريكا متن برجام را هم زير پا گذاشته است»؟ / مخاطب وزیر خارجه چه کسی بود؟

چرا ظریف گفت «امريكا متن برجام را هم زير پا گذاشته است»؟ / مخاطب وزیر خارجه چه کسی بود؟«امريكا نه تنها روح برجام كه حتي متن آن را هم زير پا گذاشته است.» شنيدن اين […]

چرا آراء قالیباف در لیست نهایی جمنا پایین‌تر از زاکانی بود؟

چرا آراء قالیباف در لیست نهایی جمنا پایین‌تر از زاکانی بود؟ چرا آراء قالیباف در لیست نهایی جمنا پایین‌تر از زاکانی بود؟

چرا آزادسازی ادلب دشوارتر از حلب خواهد بود؟

چرا آزادسازی ادلب دشوارتر از حلب خواهد بود؟ چرا آزادسازی ادلب دشوارتر از حلب خواهد بود؟