تحویل پیکر ۱۰ شهید ایرانی حادثه تروریستی ناصریه + اسامی

تحویل پیکر ۱۰ شهید ایرانی حادثه تروریستی ناصریه + اسامی تحویل پیکر ۱۰ شهید ایرانی حادثه تروریستی ناصریه + اسامی

شناسایی پیکر 34 قربانی حادثه سمنان +اسامی

شناسایی پیکر 34 قربانی حادثه سمنان +اسامیمدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی از شناسایی هویت ۳۴ تن از جانباختگان تصادف قطار در هفت‌خوان سمنان خبر داد. شناسایی پیکر 34 قربانی حادثه سمنان +اسامی