آخرین پیامی که آیت الله هاشمی نوشت

آخرین پیامی که آیت الله هاشمی نوشترئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح روز ۱۹ دی با تهیه و تدوین پیامی برای مراسم گردهمایی مدیران جهادی، که قرار بود روز ۱۲ بهمن، همزمان با آغاز […]