سفیر چین: اعتماد سیاسی تهران و پکن عمیق‌تر از گذشته شده است

سفیر چین: اعتماد سیاسی تهران و پکن عمیق‌تر از گذشته شده است سفیر چین: اعتماد سیاسی تهران و پکن عمیق‌تر از گذشته شده است

تهران از تعمیق همکاری با پکن در همه زمینه‌ها از جمله دفاعی استقبال می‌کند

تهران از تعمیق همکاری با پکن در همه زمینه‌ها از جمله دفاعی استقبال می‌کند تهران از تعمیق همکاری با پکن در همه زمینه‌ها از جمله دفاعی استقبال می‌کند دانلود ایمو برای گوشی