استفاده از پوست انسان برای ساخت کیف و کفش!

استفاده از پوست انسان برای ساخت کیف و کفش!در طول تاریخ، از پوست انسان برای ساخت ابزار های مختلفی چون، جلیقه، پاکت سیگار، کیف پول و … استفاده شده است! البته این موارد مربوط به […]