پوستر انتخاباتی بسیار عجیب در خوزستان! +عکس

پوستر انتخاباتی بسیار عجیب در خوزستان! +عکسپوستری از یک کاندیدای انتخابات شوراها در شهر ملاثانی خوزستان پوستر انتخاباتی بسیار عجیب در خوزستان! +عکس