تصاویر فلوریدا پس از طوفان ایرما

تصاویر فلوریدا پس از طوفان ایرماوقوع طوفان ایرما در فلوریدای آمریکا، خسارات جانی و مالی بسیاری برجای گذاشت، در ادامه تصاویری از خسارات برجای مانده از این طوفان را مشاهده می کنید. تصاویر فلوریدا پس… […]