زن سیاهپوست و ثبت رکورد جنجالی در گینس

زن سیاهپوست و ثبت رکورد جنجالی در گینس زن سیاهپوست و ثبت رکورد جنجالی در گینس  که همسر سفید پوست داشت برای اولین بار در دنیا دو فرزند سفید پوست به دنیا آورد که در […]

رکوردهای جالب و باورنکردنی گینس (38)

رکوردهای جالب و باورنکردنی گینس (38)همه می دانیم کتاب گینس هرساله رکوردهای مختلف دنیا را در خود جای می دهد رکوردهایی که علاوه بر عجیب بودنشان بسیاری از آنها باورنکردنی و به دور از تصور […]

رکوردهای جالب و باورنکردنی گینس (30)

رکوردهای جالب و باورنکردنی گینس (30)همه می دانیم کتاب گینس هرساله رکوردهای مختلف دنیا را در خود جای می دهد رکوردهایی که علاوه بر عجیب بودنشان بسیاری از آنها باورنکردنی و به دور از تصور […]

جالب ترین و عجیب ترین رکوردهای کتاب گینس (23)

جالب ترین و عجیب ترین رکوردهای کتاب گینس (23) جالب ترین و عجیب ترین رکوردهای کتاب گینس (23) کتاب همه روزه شاهد رکود زنی در انواع و اقسام زمینه ها است که بصورت فردی و […]