هیکل عجیب و باورنکردنی این مرد به خاطر بیماری

هیکل عجیب و باورنکردنی این مرد به خاطر بیماری هیکل عجیب و باورنکردنی این مرد به خاطر بیماری آلجاندرو راموس که سالها غواصی می کرده هست به علت صعود سریع از گودی چندان در آبهای […]

کورتوا و رد تمدید قرارداد چلسی به خاطر رئال

کورتوا و رد تمدید قرارداد چلسی به خاطر رئالنشریه سان ادعا کرده است که تیبو کورتوا، گلر بلژیکی چلسی، پیشنهاد تمدید قراردادش را رد کرده و منتظر رسیدن پیشنهاد رئال مادرید است. کورتوا و رد […]