هیکل عجیب و باورنکردنی این مرد به خاطر بیماری

هیکل عجیب و باورنکردنی این مرد به خاطر بیماری هیکل عجیب و باورنکردنی این مرد به خاطر بیماری آلجاندرو راموس که سالها غواصی می کرده هست به علت صعود سریع از گودی چندان در آبهای […]

مصرف شیر و پنیر محلی؛ مهم‌ترین عامل انتقال بیماری بروسلوز

مصرف شیر و پنیر محلی؛ مهم‌ترین عامل انتقال بیماری بروسلوز مصرف شیر و پنیر محلی؛ مهم‌ترین عامل انتقال بیماری بروسلوز