معاون وزیر خارجه انگلیس در مراسم تحلیف روحانی شرکت می‌کند

معاون وزیر خارجه انگلیس در مراسم تحلیف روحانی شرکت می‌کند معاون وزیر خارجه انگلیس در مراسم تحلیف روحانی شرکت می‌کند

وزیر کشور: ستاد انتخاباتی کشور از اوایل دی ماه آغاز به کار می‌کند.

وزیر کشور: ستاد انتخاباتی کشور از اوایل دی ماه آغاز به کار می‌کند. وزیر کشور: ستاد انتخاباتی کشور از اوایل دی ماه آغاز به کار می‌کند.

وزیر دادگستری: با دستور رییس قوه قضاییه، محسنی‌اژه‌ای لغو سخنرانی مطهری در مشهد را پیگیری می‌کند

وزیر دادگستری: با دستور رییس قوه قضاییه، محسنی‌اژه‌ای لغو سخنرانی مطهری در مشهد را پیگیری می‌کند وزیر دادگستری: با دستور رییس قوه قضاییه، محسنی‌اژه‌ای لغو سخنرانی مطهری در مشهد را پیگیری می‌کند

وزیر خارجه ترکیه: آلمان از تروریست‌ها حمایت می‌کند

وزیر خارجه ترکیه: آلمان از تروریست‌ها حمایت می‌کند وزیر خارجه ترکیه: آلمان از تروریست‌ها حمایت می‌کند دانلود زاپیا برای کامپیوتر