وزیر عربستانی: برخی از برادران برای ما منفورتر از اسرائیلی‌ها شده‌اند!

وزیر عربستانی: برخی از برادران برای ما منفورتر از اسرائیلی‌ها شده‌اند! وزیر عربستانی: برخی از برادران برای ما منفورتر از اسرائیلی‌ها شده‌اند!

وزیر راه: خطای انسانی عامل بروز حادثه ریلی در سمنان بود/ تاکنون سه تن بازداشت شده‌اند

وزیر راه: خطای انسانی عامل بروز حادثه ریلی در سمنان بود/ تاکنون سه تن بازداشت شده‌اندآخوندی گفت: به تمامی معاونان دستور داده شده تا تمامی اطلاعات مورد نیاز و موجود را در اختیار تیم کارشناسی […]