معاون وزیر راه تائید کرد: افزایش قیمت مسکن در تهران

معاون وزیر راه تائید کرد: افزایش قیمت مسکن در تهران معاون وزیر راه تائید کرد: افزایش قیمت مسکن در تهران

وزیر کشور: برای صدور حکم نجفی منتظر استعلامات هستیم / مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران شد

وزیر کشور: برای صدور حکم نجفی منتظر استعلامات هستیم / مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران شدعبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور درباره شایعاتی که روز گذشته در مورد امضای حکم شهردار تهران در رسانه های غیر […]

وزیر خارجه قزاقستان: آستانه علاقه مند به توسعه روابط با تهران است

وزیر خارجه قزاقستان: آستانه علاقه مند به توسعه روابط با تهران است وزیر خارجه قزاقستان: آستانه علاقه مند به توسعه روابط با تهران است

وزیر خارجه فرانسه پس از ورود به تهران: صدور روادید برای ایرانی‌ها را دو برابر می‌کنیم

وزیر خارجه فرانسه پس از ورود به تهران: صدور روادید برای ایرانی‌ها را دو برابر می‌کنیموزیر خارجه فرانسه تاکید کرد که دولتش قصد دارد صدور روادید برای ایرانی‌ها دو برابر کند. وزیر خارجه فرانسه پس […]

وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شد

وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شد وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شد

شرط وزیر کشور برای برگزاری نمایشگاه‌ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

شرط وزیر کشور برای برگزاری نمایشگاه‌ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران شرط وزیر کشور برای برگزاری نمایشگاه‌ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران