واژگونی اتوبوس در آزادراه تهران -قم

واژگونی اتوبوس در آزادراه تهران -قمواژگونی اتوبوس در آزادراه تهران -قم منجر به مصدومیت14 نفر شد. واژگونی اتوبوس در آزادراه تهران -قم

واژگونی اتوبوس در آزادراه کاشان – قم

واژگونی اتوبوس در آزادراه کاشان – قم واژگونی اتوبوس در آزادراه کاشان – قم

واژگونی مرگبار در اتوبان قم- تهران

واژگونی مرگبار در اتوبان قم- تهرانسخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: واژگونی پراید در اتوبان تهران- قم دو کشته و سه مجروح برجای گذاشت. واژگونی مرگبار در اتوبان قم- تهران