واعظی: دولت دوازدهم فراجناحی است و متعلق به این تفکر یا آن تفکر نیست

واعظی: دولت دوازدهم فراجناحی است و متعلق به این تفکر یا آن تفکر نیست واعظی: دولت دوازدهم فراجناحی است و متعلق به این تفکر یا آن تفکر نیست

واعظی: آمریکا قادر به نقض برجام نیست

واعظی: آمریکا قادر به نقض برجام نیستوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که برجام با توافق بین المللی امضاء شده و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده و یک سند بین المللی محسوب می […]