وینفرد شفر وارد تهران شد +عکس

وینفرد شفر وارد تهران شد +عکسمجله خبری دوستان : وینفرد شفر سرمربی جدید تیم استقلال تهران که روز دوشنبه از سوی باشگاه استقلال به سمت سرمبیگری جدید این تیم منسوب شد ساعات پایانی روز دوشنبه… […]

وینفرد شفر وارد ایران شد

وینفرد شفر وارد ایران شد وینفرد شفر وارد ایران شد

رئیس جمهوری وارد نیویورک شد

رئیس جمهوری وارد نیویورک شد رئیس جمهوری وارد نیویورک شد

روحانی وارد تهران شد

روحانی وارد تهران شد روحانی وارد تهران شد

ظریف وارد تونس شد

ظریف وارد تونس شد ظریف وارد تونس شد

کشور وارد مرحله‌ نخست سالمندی شد

کشور وارد مرحله‌ نخست سالمندی شد کشور وارد مرحله‌ نخست سالمندی شد

رئیسی وارد ستاد انتخابات کشور شد

رئیسی وارد ستاد انتخابات کشور شد رئیسی وارد ستاد انتخابات کشور شد

روحانی وارد زنجان شد‌

روحانی وارد زنجان شد‌ روحانی وارد زنجان شد‌

روحانی وارد همدان شد

روحانی وارد همدان شد روحانی وارد همدان شد

رئیسی وارد زنجان شد

رئیسی وارد زنجان شد رئیسی وارد زنجان شد