عربستان: هیچ درخواستی از ایران برای وساطت بین ریاض و انصارالله نداشتیم

عربستان: هیچ درخواستی از ایران برای وساطت بین ریاض و انصارالله نداشتیم عربستان: هیچ درخواستی از ایران برای وساطت بین ریاض و انصارالله نداشتیم

هیچ موردی از وبا در یک سال گذشته در کشور نداشتیم

هیچ موردی از وبا در یک سال گذشته در کشور نداشتیمرئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون هیچ موردی از بیماری وبا در کشور […]