درگیری هواداران و نگاه معنادار طارمی به شجاعیان

درگیری هواداران و نگاه معنادار طارمی به شجاعیانبین تماشاگرانی که پرچم تراکتورسازی در دست داشتن و برای حمایت از گسترش فولاد به ورزشگاه آمده بودند و هواداران پرسپولیس درگیری لفظی به وجود آمد. درگیری هواداران […]