نماینده اهل سنت مجلس: روحانی کسی است که چتر ایرانیت را بر فراز ایران بلند خواهد کرد

نماینده اهل سنت مجلس: روحانی کسی است که چتر ایرانیت را بر فراز ایران بلند خواهد کرد نماینده اهل سنت مجلس: روحانی کسی است که چتر ایرانیت را بر فراز ایران بلند خواهد کرد

نماینده مردم تهران:با وعده‌های بی اساس نمی‌توان مشکلات مردم را حل کرد

نماینده مردم تهران:با وعده‌های بی اساس نمی‌توان مشکلات مردم را حل کرد نماینده مردم تهران:با وعده‌های بی اساس نمی‌توان مشکلات مردم را حل کرد